Daftar

Saya yang menurunkan butir-butir di atas memohon untuk diterima menjadi ahli Koperasi Kebuniti Selangor Berhad dan sekiranya berjaya, saya akan sentiasa mematuhi undang-undang kecil Koperasi. Saya juga bersetuju bahawa aktiviti-aktiviti yang bakal dijalankan adalah untuk menfaat Koperasi dan anggota-anggotanya dengan ini bersetuju :-