Slider02
Slider03
Slider01
Slider04
previous arrow
next arrow

KOPERASI KEBUNITI SELANGOR BERHAD

Mempergiat dan menggalakkan aktiviti pertanian, perladangan, tanaman dan ternakan moden, pemasaran produk perladangan, pertanian dan ternakan serta Agrotourism serta bertindak sebagai peneraju aktiviti pertanian moden yang bersama-sama mengubah anjakan paradigma pertanian negara.

VISI

Peneraju utama aktiviti Pertanian Bandar, Keusahawanan dan Agrotourism di Negeri Selangor

MISI

Mempergiatkan dan menggalakkan aktiviti Pertanian Bandar, Perladangan, Tanaman dan Ternakan Moden, Pemasaran Produk Perladangan, Pertanian dan Ternakan serta Agrotourism di Negeri Selangor

Perutusan Pengerusi

Syukur alhamdulillah dengan izin Allah s.w.t. kita dapat bertemu dan berkumpul pada Mesyuarat Agung Tahunan Kali Partama Koperasi Kebuniti Selangor Berhad (KOBUNlTl) pada hari ini...

Latihan dan Perundingan

Menawarkan khidmat nasihat dalam penjagaan pokok serta menyediakan latihan secara pariktikal di tapak semaian....

Tapak Semaian dan Landskap

Hasil yang kualiti memerlukan tanah yang subur. Dahulu, petani akan menggunakan tahi lembu tetapi kaedah ini akan menyebabkan serangga seperti lalat...

Rakan Strategik

Kerajaan
Agensi Kerajaan
Swasta